Eğitim Hizmeti

HUKUK EĞİTİM HİZMETİ

Vakfımız, hukuk dünyasının eğitim ihtiyacına karşılık ve katkı vermeyi amaçlayan eğitim faaliyetleri organize etmek üzere Hukuk Eğitim Grubunu oluşturdu.

Hukuk Eğitim Grubunun İlkeleri

  • Hukuki konularda ilgili ilgisiz herkesin konuştuğu bir ortamda hukukun ne olduğunu, doğru ve ehil kişiler aracılığı ile anlatmak
  • Hukuk fakültelerinin sayıca çok ve eğitimlerinin yetersiz olduğu, buna bağlı olarak niteliksiz bir hukukçu yığınının her yıl kalitesiz bir üniversite ortamından sonra hayata atıldığı ülkemizde hukukçu kalitesinin geliştirilmesinde aktif rol oynamak
  • Hukukçu ve avukatların mesleki alanlarında, şirket ve diğer kuruluşların faaliyet alanlarında ihtiyaç duydukları konularda eğitim vermek
  • Hukuki bilgi eksikliğini gidermek, hukuk eğitimi alan kişi ve kurumların mesleki ve iş alanlarında daha başarılı, güvenli ve donanımlı olmalarını sağlamak
  • Hukuk profesörleri, akademisyen, emekli yargıç, uzman avukatlar ve hukukçulardan oluşmuş kadromuz ile avukatlara eğitim vermek
  • Güncel Hukuk sorunları ile ilgili kısa eğitim seminerleri yanında uzun süreli, uzmanlık hedefli sertifika programları düzenlemek
  • TBB, Barolar ve Üniversitelerle işbirliği yapmak

Print   Email