Olağan Genel Kurul İlanı

Sayın  Vakıf Üyesi,

Vakıf Yönetim Kurulunun  11 Nisan 2011 tarihli toplantısında,  Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfının dördüncü  Olağan Genel Kurulunun 25 Nisan 2011 Cuma günü saat 18.00 de Istiklal Caddesi Koçtuğ Han Kat.5 Beyoğlu adresinde toplanmasına, aynı gün yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 28 Nisan 2011 günü saat 18.00 de  Meşrutiyet Caddesi Oteller Sokak No.1/3 Tepebaşı  (PEAK Otel )  adresinde aşağıdaki gündemle, nisap aranmaksızın yapılmasına  karar verilmiştir. 

Vakıf senedinin 6/c maddesine göre  Olağan Genel Kurul toplantısının yer,gün,saat ve toplantı gündemini bildirir  iş bu çağrı metnini  tahhütlü olarak kayıtlarımızdaki adresinize gönderiyor ve katılımınızı bekliyoruz.   Saygılarımla.

Av. Uğur Yetimoğlu
AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI  

 

GÜNDEM 

1-  Açılış ve saygı duruşu

2-  Divan seçimi ve tutanakları imza yetkisi verilmesi

3-  2007 – 2011 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Gelir Gider Hesabı ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi

4-  2007-2011 yıllıra Denetim Kurulu Raporunun okunması  ve görüşülmesi.

5-  2007 – 2011 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Gelir Gider Hesabı ve Bilançoların ibrası.

6-  2007-2011 yıllıra Denetim Kurulu Raporunun ibrası.

7-  2011-2013 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi.

8-  Vakıf üyeliği ve yeni üyelik taleplerinin görüşülmesi ve onayı.

9- Vakıf senedi değişikliği ve yönetmelik tektliflerinin görüşülmesi ve kabulü.

10-Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin seçimi.

11-  Dilek ve temenniler.

12- Kapanış.

 

Not : Toplantı sonrası  vakıf üyelerine yemek ikram edilmesine karar verilmiştir.


Print   Email