Yargıçlar ve Savcılar Sendikasının Kapatılması Davası

Toplumsal yaşamın en önemli dinamiklerinden birisi olan yargının,  iktidar eliyle kontrol altına alınma çabası devam ediyor.

İktidara geldiği günden bu yana kendisine taraf olmayan ve biat etmeyen yargıyı ve hukuku ayak bağı olarak gören AKP’nin yeni hedefi Yargıçlar ve Savcılar Sendikası (YARGI-SEN). 


Ankara Valiliğinin Yargıçlar ve Savcılar Sendikasının kapatılması için açtığı dava, “ileri demokrasi” söylemini dilinden düşürmeyen iktidarın, sözde  demokrasi anlayışını en iyi biçimde göstermekte ve adını kendi koymadığı, şekillendiremediği ve iplerini kendi  elinde tutamadığı hiçbir kuruma tahammül edemediğini de açıkça ortaya sermektedir.  

Bunun yanında YARGI-SEN’ e açılan bu dava, demokrasi kültürünün en önemli gereklerinden biri olan bağımsız yargı ve örgütlenme özgürlüğüne karşı da bir saldırıdır.

Örgütlenme haklarına yöneltilen bu son tehdit,  daha önce YARSAV’a yönelik saldırı gibi başta yargıçlar ve savcılar olmak üzere tüm hukukçuların mücadelesi ile boşa çıkacaktır.

Avukatlar Vakfı olarak emek örgütü Yargıçlar ve Savcılar Sendikası’nın kapatılması talebin, AKP’nin yargıya ve hukuka müdahalesinin bir parçası olarak değerlendiriyor  ve bu tehditin ortadan kaldırılması için tüm hukukçuları YARGI-SEN ‘in onurlu  mücadelesinin yanında olmaya çağırıyoruz.


Print   Email