Mütalaa

MÜTALAA HİZMETİ

Vakfımız, öğretiyi (doktrini), yargılama pratiği içinde doğru bir yardımcı kaynak olarak kullanmak ve yaşanan mütalaa kirliliğinden kurtulmak amacıyla, mahkemelere güven verecek, dürüstlük bazlı, yardımcı kaynak öğreti görüşü temini için objektif ve tarafsızlığı esas alarak belirlediği kriterler doğrultusunda hizmet verecek Mütalaa Grubu oluşturdu.

Mütalaa Grubu İlkeleri