Sulh ve Tahkim

SULH VE TAHKİME ARACILIK HİZMETİ (Arbitration Court)

Vakfımız, gerek önce (sözleşme hükmü ile) gerek sonradan (uyuşmazlık çıkmasını takiben), usul hukuku ilkelerince hakem heyetlerinin oluşturulması ve bu konuda hizmet vermek üzere, Sulh ve Tahkim Grubu oluşturuldu.

Sulh ve Tahkim Grubu İlkeleri

  • Hakem duruşmaları kesinlikle avukatsız takip edilmeyecektir.
  • Tarafların hakem seçme yetkisi olmayacaktır. Hakem ve bilirkişiler Sulh ve Tahkim Grubu tarafından belirlenecektir. Hakem kararları örnek karar olarak dergilerde yayınlanacaktır.
  • Hakem ücretlerinin ödenmesinde çözüm süresi dikkate alınacaktır. Tahkim uyuşmazlığı usul kanunumuzun verdiği süreden daha kısa sürede (3 ayda) çözümlenirse, üye ücretlerine tam hak kazanılacaktır. Altı aya kadar her bir aylık süre uzaması halinde ücretin 1/6'sı kesilecektir. Altı ayın aşılması halinde ek süre verilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Print   Email